Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se
Minnesord Alec Carlberg
Alec Carlberg, född 1945 i Stockholm, har gått bort i en ålder av 74 år. Närmast anhöriga är hustrun Annika och dottern Julia. Alec växte upp i Bromma. Hans mor var uppvuxen i engelsk arbetarklass, något som starkt kom att prägla hans politiska engagemang. Under hans tid i kommunfullmäktige i Stockholms stad var det specifikt missbrukarnas situation som väckte hans socialpolitiska intresse.
På 90-talet blev ord till handling när han förenade sin entreprenörsanda med sitt politiska engagemang. Han drevs av den unika och omvälvande idén att människor i utsatthet kan driva företag ihop. En idé som vid den tiden tycktes helt omöjlig, som inte ens missbrukarna själva trodde på, men som Alec med eldsjälens energi lyckades driva igenom.
1994 grundade han det brukarägda företaget Basta. Alecs vision var att ett bättre liv för människor i utsatthet var möjligt. Samtal om makt, den goda makten, kunskapens makt, den som har och saknar makt, var ständigt återkommande teman i hans mission.
Alec brann för bildning och för alla människors rätt och tillgång till kunskap. Inom ramen för Basta startade han yrkesutbildningar öppna för alla att söka och var även initiativtagare till en universitetskurs där brukare på lika villkor mötte blivande socionomer.
För Alec var allt möjligt, inget begränsade honom. Allt skulle vara på riktigt. Pysselsättning var inget för Alec. Att tillhandahålla riktiga arbeten för människor i rehabilitering var verktyget för att växa och återfå självkänslan, lämna det gamla och få en yrkesidentitet. Genom att tydliggöra en vision, som människor kunde förstå och göra till sin egen, skapade han ett hållbart sammanhang som bär. Idag är vi runt 130 medarbetare som lever hans vision, hans energi och glädje, hans stolthet över allas värv och hans starka tro på människors kapacitet och förmåga oavsett bakgrund. I den andan kommer Alec alltid leva vidare genom Basta. Han är vår historia, vår verkstad, vår inspiratör, vår ledstjärna – vårt Basta.

Vänner och medarbetare på Basta