Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Historia

Koncernen Basta

Basta Arbetskooperativ, ideell förening som bedriver näring, var namnet som registrerades på dåvarande Patent- och registreringsverket, PRV, hösten 1994. Det var då Basta för första gången slog upp sina portar i den sörmländska kommunen Nykvarn. Målet var då som nu att rehabilitera människor som under långa tider varit borta ifrån arbetsmarknaden på grund av missbruksproblem och/eller kriminalitet. Tanken var att de som sökte sig till Basta skulle påbörja en rehabilitering genom att tillsammans driva ett socialt företag. Bastas idéer om rehabilitering genom företagande visade sig vara hållbara och idag har företaget expanderat och utvecklats till en koncern med den ideella föreningen Basta som moderföretag.

Basta Nykvarn

Basta i Nykvarn är det ursprungliga Basta där allting började. Med tiden har organisationsstrukturen förändrats och idag är Basta Nykvarn AB ett dotterbolag till den ideella föreningen. På Basta i Nykvarn erbjuds missbruksrehabilitering till personer som kommer via socialtjänsten eller kriminalvården och här bedrivs socialt företagande inom flera olika områden, exempelvis: byggverksamhet, klottersanering, finsnickeri, hundpensionat, turridningar och stall.

Basta Väst

Ryktet om Bastas företagsidé att rehabilitera människor genom företagande spred sig och 2003 var det dags för Basta Väst AB i Fristad att starta. Företaget har samma grundläggande inriktning som Basta i Nykvarn hade praktiserat framgångsrikt i närmare 10 år. Basta Väst har successivt expanderat sin verksamhet och är nu ett etablerat företag i Västsverige, med anläggningar på två orter, Fristad och Norsesund.

Basta Ragnhildsborg

År 2008 tillkom HVB-hemmet Ragnhildsborg i Södertälje till Basta-koncernen. Ragnhildsborg arbetar med personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Organisatoriskt är Basta Ragnhildsborg AB ett dotterbolag till Basta Nykvarn AB.Läs mer om Basta Ragnhildsborg på deras egen hemsida.

Icko Clean

År 2009 förvärvade Basta Väst företaget Icko Clean med syfte att skapa en plats för arbetsträning via det sociala företagandet. Icko Clean arbetar med tvätt- och sanering av spårgående fordon men även med klottersanering, klotterskydd och bilrekonditionering. Arbetsområdet för Icko Clean är hela Västra Götalands län.Läs mer om Icko Clean på deras egen hemsida.

MG Pall

Året därefter, 2010, köpte Basta Väst företaget MG Pall. Liksom med Icko Clean var syftet med köpet av företaget att skapa fler plattformar inom Basta för arbetsträning, utveckling och anställningsmöjligheter. MG Pall arbetar med träemballage: att köpa, sälja och renovera olika slags lastpallar.Läs mer om MG Pall på deras egen hemsida.

Brunsbo Gästgiveri

Det allra senaste tillskottet till Bastakoncernen är Brunsbo Gästgiveri (formellt Kvarnstallet) som Basta Väst köpte år 2014. Brunsbo Gästgiveri i Skara är ett hotell- och konferenscenter där det bedrivs arbetsträning.Läs mer om Brunsbo på deras egen hemsida och varför inte boka in en övernattning?