Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Uppdragskatalog

Basta erbjuder föreläsningar, utbildningar, workshops, processledning, projektuppdrag och rådgivning:

 

 •  Slow innovation – det tar tid att skapa hållbarhet! Empowerment – på riktigt!
 • Från projekt till förvaltning – konsten att implementera sociala innovationer genom metoden Slow innovation.
 • Att investera hållbart i sociala företag – genom empowermentprocesser – vad krävs för att få avkastning på investerat kapital?
 • Vad är framgång? Vem har makten att definiera vad det är? Och hur mäter vi den framgången?
 • Vem vill investera i en loser? – om kreditvärdighet och förtroendekapital – om den minskade benägenheten att investera i humankapital.
 • Socialt företagande – människor gör – strukturer möjliggör – att skapa hållbara affärsmodeller i grupper med svag etablering på arbetsmarknaden.
 • Det sociala företaget i en komplex omvärld – att orientera sig i samhället både transnationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
 • Effektmätning

 

Inom området effektmätning har vi särskild erfarenhet av:

 • Förändringsteori
 • Hållbarhetsanalys
 • Effektberättelser
 • Analys av stegförflyttningar (Arbetsintegrerande sociala företag)
 • Mätverktyg

Vi berättar gärna mer! Kontakta Lena Lago för mer information.