Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Stöd- och motivationsboende med möjlighet till tillnyktring

Basta Bryggan Fristad

Basta Bryggan Fristad är en enhet inom Basta Väst, belägen utanför Fristad i Borås kommun, Västra Götalands län. Bryggan ligger naturskönt med gångavstånd till sjön Ärtingen.

Verksamheten vänder sig till socialtjänsten samt andra aktörer inom området missbruk. Boendet
är till för vuxna missbrukare som befinner sig i
en situation där en korttidsvistelse för återhämtning, jourplacering eller vidare planering behövs. Verksamheten är tydligt separerad från den övriga verksamheten på Basta där total nolltolerans gäller.
På Bryggan kan vi ta emot personer som själva bedömer att de inte behöver medicinsk hjälp för att bli drogfria. På Bryggan följs de eventuella positiva värden på drogtester upp och sjunkande värden förväntas kort tid efter ankomst. Vi tar emot personer med ADHD-medicinering. Även övrig medicinering enligt överenskommelse och individuell planering kan diskuteras.
Personal på Bryggan Fristad har även MAS delegation och vi kan därmed ta emot personer med substitutionsbehandling.

Då Basta Bryggan inte erbjuder arbete, likt Bastas kärnverksamhet, så förespråkar Bryggan kortare placeringstider från några dagar till några månader.
Med Bryggans verksamhet vill Basta säkerställa möjligheten för människor i utanförskap att återhämta sig till exempel efter en medicinsk avgiftning, i väntan på en annan placering eller för att planera nästa steg i sin rehabilitering.
Dygnet-runt personal finns vid behov i form av sovande jour.

Dygnskostnaden på Bryggan är 1250 kronor per dygn.
Bryggan kan ta emot klienter utan väntetid.

Stöd- och motivationsboende med möjlighet till tillnyktring

För mer information kontakta:

Ulf Johansson
Verksamhetschef
Basta Bryggan Fristad
073 – 025 76 39
ulf.johansson@basta.se