Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Om Basta

Basta – ett socialt företag

Basta är ett socialt företag som erbjuder missbruksrehabilitering och arbetsträning genom det sociala företagandet. Huvudmålet för alla verksamheter inom Basta är att motverka utanförskap och social isolering, oavsett orsakerna till utanförskapet. Basta är brukarstyrt vilket innebär att makten och inflytandet över verksamheterna ligger hos de människor som själva gjort sin rehabilitering på Basta.

Basta på flera platser

Idén att starta ett socialt företag som ägs och drivs av före detta missbrukare kom till redan 1989 när Bastas grundare Alec Carlberg besökte sociala kooperativ i Italien. Tillkomsten inspirerades av dessa italienska exempel, och då särskilt av San Patrignano. Basta är dock ingen italiensk kopia utan produkten av många människor som under åren sökt en alternativ väg bort från drogberoende. Hösten 1994 flyttade fem personer till fastigheten Tingsätra i Nykvarn och Basta hade startat. Från starten 1994 fram till idag har vi vuxit och har idag anläggningar och verksamhet på flera platser runt om i Sverige.

Två anläggningar för rehabilitering med arbete som verktyg:

• Nykvarn

• Norsesund 

Boende och arbetsträning: 

• Fristad

• Södertälje, Ragnhildsborg HVB 

• Skara, Brunsbo Gästgifveri, Hotell & Konferens

Bastas rehabilitering

Basta erbjuder en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering. Arbetsinriktad innebär att en stor del av rehabiliteringen sker på Bastas arbetsplatser, genom riktigt företagande. Genom arbetet återerövras självkänslan, man tränar kommunikationsförmågan och man skapar en ny identitet och gemenskap. Det unika är att du har möjlighet att stanna kvar på Basta efter genomförd rehabilitering och vara med och driva det sociala företaget. Till Basta kan du söka genom socialtjänsten eller kriminalvården.

Det sociala företagandet

Basta säljer tjänster inom ett flertal områden, till exempel: byggverksamhet, snickeri, klottersanering, hästuppfödning, hunddagis, tågsansering, renovering av lastpallar, hotellverksamhet osv. Bastas kvalitetsproduktion är ekonomiskt nödvändig för det sociala företagets överlevnad. Det betyder att alla är medvetna om att deras arbetsinsats är av vikt. Inget görs för att få tiden att gå. Genom en starkt decentraliserad organisation får ett stort antal människor möjligheten att också ta ett betydande ansvar för ekonomi och arbetsledning, vilket i sin tur leder till personlig utveckling och ökad självkänsla. På så sätt fyller företagandet flera samverkande syften: en personlig egenmaktsresa och nyvunna yrkeskunskaper tillsammans med nödvändig företagsekonomisk lönsamhet.

Allt överskott återinvesteras

Basta har sedan starten 1994 utvecklats och är idag en koncern med den ideella föreningen Basta som moderbolag. Varje år återinvesteras det ekonomiska överskottet tillbaka in i Bastas verksamheter. Allt överskott används till att skapa fler och bättre arbetstillfällen för de som verkar inom eller vill komma till Basta.