Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Grundstenar

Arbetets roll

Arbete är verktyget som används i Bastas missbruksrehabilitering. Arbetet skapar, förutom yrkeskunskaper och försörjning, ett socialt sammanhang, en personlig identitet, en ökad självkänsla och möjlighet till kommunikation. Det bidrar i sin tur till känslan av att vara behövd, vilken är grunden för en lyckad rehabilitering.

Kvalitet

Basta strävar alltid efter att erbjuda tjänster av hög kvalitet. Men kvalitet handlar även om kvalitet i dina relationer till anhöriga, kvalitet i hur du tar hand om din kropp osv.

Hälsa och ekologi

Långvarigt missbruk ger fysiska skador. Medvetenheten om detta kommer ofta när man är på väg bort från drogerna vilket leder till att man börjar tänka på sin hälsa. På Basta utgår vi från detta för att sedan vidare diskutera miljö och ekologiskt tänkande.

Solidaritet

Basta har ett faddersystem. Faddern hjälper dig att komma till rätta i den nya miljön och använder sin fritid för att stötta dig som är ny.  Tidigare var faddern ny på Basta och någon annan gav av sin fritid till honom eller henne.

Oberoendets stolthet

Oberoende ger frihet. Framgångarna är våra och motgångarna tar vi ansvar för. Basta är ett självförsörjande socialt företag där allt överskott återinvesteras.

Exemplets makt

Basta är brukarstyrt vilket innebär att de som arbetar på Basta på alla nivåer har själva gjort sin rehabilitering på Basta, vilket innebär att Basta är fullt av goda exempel. De är beviset på att ett bättre liv är möjligt.

KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR