Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Basta Bryggan Nykvarn

Basta Bryggan är en enhet inom Basta Nykvarn, belägen på Sätravik i Nykvarns kommun, Stockholms län. 

Bryggan ligger naturskönt vid sjön Yngern, knappt en
kilometers avstånd från Bastas övriga verksamheter.

Verksamheten vänder sig till socialtjänsten samt andra aktörer inom området missbruk. Boendet är till för vuxna missbrukare som befinner sig i en situation där en korttidsvistelse för återhämtning, jourplacering eller vidare planering behövs.
Verksamheten är tydligt separerad från den övriga verksamheten på Basta där total nolltolerans gäller.

På Bryggan kan vi ta emot personer som själva bedömer att de inte behöver medicinsk hjälp för att bli drogfria. På Bryggan följs de eventuella positiva värden på drogtester upp och sjunkande värden
förväntas kort tid efter ankomst. Vi tar emot personer med ADHD-medicinering. Även övrig medicinering enligt överenskommelse och individuell planering kan diskuteras.

Då Basta Bryggan inte erbjuder arbete, likt Bastas kärnverksamhet, så förespråkar Bryggan kortare placeringstider från några dagar till några månader.

Med Bryggans verksamhet vill Basta säkerställa möjligheten för människor i utanförskap att återhämta sig till exempel efter en medicinsk avgiftning, i väntan
på annan placering eller för att planera nästa steg i sin rehabilitering.

Dygnskostnaden på Bryggan ligger
på 1250 kronor per dygn.

Bryggan kan ta emot klienter utan väntetid.

För mer information kontakta:

Basta Bryggan
08-552 414 05
bryggan.nykvarn@basta.se