Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Historia

Koncernen Basta

Basta Arbetskooperativ, ideell förening som bedriver näring, var namnet som registrerades på dåvarande Patent- och registreringsverket, PRV, hösten 1994. Det var då Basta för första gången slog upp sina portar i den sörmländska kommunen Nykvarn. Målet var då som nu att rehabilitera människor som under långa tider varit borta ifrån arbetsmarknaden på grund av missbruksproblem och/eller kriminalitet. Tanken var att de som sökte sig till Basta skulle påbörja en rehabilitering genom att tillsammans driva ett socialt företag. Bastas idéer om rehabilitering genom företagande visade sig vara hållbara och idag har företaget expanderat och utvecklats till en koncern med den ideella föreningen Basta som moderföretag.

Basta Nykvarn

Basta i Nykvarn är det ursprungliga Basta där allting började. Med tiden har organisationsstrukturen förändrats och idag är Basta Nykvarn AB ett dotterbolag till den ideella föreningen. På Basta i Nykvarn erbjuds missbruksrehabilitering till personer som kommer via socialtjänsten eller kriminalvården och här bedrivs socialt företagande inom flera olika områden, exempelvis: byggverksamhet, klottersanering, finsnickeri, hundpensionat, turridningar och stall.

Basta Väst

Ryktet om Bastas företagsidé att rehabilitera människor genom företagande spred sig och 2003 var det dags för Basta Väst AB i Fristad att starta. Företaget har samma grundläggande inriktning som Basta i Nykvarn hade praktiserat framgångsrikt i närmare 10 år. Basta Väst har successivt expanderat sin verksamhet och är nu ett etablerat företag i Västsverige, med rehabiliteringsanläggningar på två orter, Fristad och Norsesund. Basta Väst har även förvärvat tre dotterbolag där de bedriver socialt företagande: MG Pall AB som arbetar med träemballage och Icko Clean AB som arbetar med tågsanering och bilrekonditionering. Senaste tillskottet inom Basta Väst är Brunsbo Gästgiveri i Skara, ett hotell- och konferenscenter där det bedrivs arbetsträning.

Basta Ragnhildsborg

År 2008 tillkom HVB-hemmet Ragnhildsborg i Södertälje till Basta-koncernen. Ragnhildsborg arbetar med personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Organisatoriskt är Basta Ragnhildsborg AB ett dotterbolag till Basta Nykvarn AB.

Share This