Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

För placerande myndighet

Basta är hjälp till självhjälp genom företagande. Det betyder att en stor del av rehabiliteringen sker på företagets arbetsplatser, genom riktigt företagande. I arbetsprocessen återerövras den i missbruk förlorade självkänslan. En återerövrad självkänsla är grunden för en varaktig och hållbar drogfrihet.
I dygnsavgiften ingår kost, logi, fickpengar, klädpengar, fri läkarvård samt akut tandvård. Tanken med detta är att klienten under sin vistelse på Basta inte behöver ha kontakt med er i ekonomiska frågor utan fokusera på frågor som rör rehabiliteringen och framtiden.
Basta har idag ramavtal med över 90 kommuner samt med kriminalvården.

  • Hög kvalitet till ett av sektorns bästa dygnspris
  • Arbetsintegration parallellt med rehabilitering
  • Vid genomförd rehabilitering kan en kostnadsfri förlängning erbjudas
  • Möjlighet till yrkeskarriär parallellt med rehabiliteringen
  • Internutbildningar kopplade till den arbetsplats klienten verkar på

KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR