Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Kvalitetssäkring

Rainbow Quality System
Vi använder RQS – Rainbow Quality System – i vårt kvalitetssäkringsarbete. RQS är ett kvalitetssäkringssystem för brukarstyrda organisationer som bedriver rehabilitering för missbrukare. RQS har utvecklats inom Rainbow Sweden i samarbete med forskare på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Stöd i rehabiliteringsarbetet
Ett viktigt syfte med RQS är att det ska vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet genom att fokusera på frågor som är viktiga för att förstå rehabiliteringsprocessen. RQS består av kollegiegranskning, utbildning och dokumentation. Kollegiegranskningen utgår från de riktlinjer, som enligt Rainbow Sweden, utgör kvalitetskriterier på brukarstyrd rehabilitering. Detta innebär att varje rehabiliteringsverksamhet inom Rainbow Sweden besöks och granskas ungefär en gång om året av representanter från de andra rehabiliteringsverksamheterna inom Rainbow Sweden.

Utbildningen inom RQS anordnas tre till fyra gånger per år. Då behandlas bland annat frågor som bemötande, etik och sociala förändringsprocesser.
Dokumentationen inom RQS sker kontinuerligt i de olika verksamheterna. Till grund för dokumentationen finns ett antal frågeformulär. Dessa finns samlade i RQS-manualen, som innehåller anvisningar för hur RQS ska användas.